Praat mooi Afrikaans

Afrikaans op reis

As 'n relatiewe jong taal, ontwikkel en groei Afrikaans steeds. In sy kinderjare tot dusver, had ons genoeg van 'n uitdaging om te onderskei tussen gesonde groei aan ons taal, en ander invloede wat mooi Afrikaans bederf.

Alhoewel van hierdie invloede onstaan uit die algemene gebruik en aanvaarding van terme uit ander tale (waarvan Engels waarskynlik die mees algemeenste is), moet ons ook hand in eie boesem steek en erken dat ons, as Afrikaanssprekendes, soms 'n geneigdheid het om Afrikaans self te vernietig uit pogings om hoogdrawend of intelligent te klink. Hierdie invloede is soms moeiliker om te onderskei en uit te wis as wat die geval is met anglisismes (byvoorbeeld), omdat ons onsself al oortuig het dat hulle "reg" is.

Met die "diaspora van Afrikaans" is ons uitdaging soveel lekkerder!

Daar is geen twyfel dat Afrikaans buite die grense van Suid-Afrika blootgestel is aan ander streekinvloede nie. Kom ons gebruik die geleentheid om hierdie invloede te evalueer vir aanvaarding, maar ook terselfdertyd Afrikaans suiwer te hou.